הפניית מטופל

ניתן להפנות מטופל בהדפסת טופס (PDF) מתאים כולל מסמכים וצילומים נלווים.()
או באמצעות טופס מקוון שבעמוד זה:

טופס מקוון להפנית מטופל

בנוסף מצורפים צילומים (עד 5, לא חובה)
דר. מורן הרציאנו
WhatsApp chat